'Wat doet de rente?'
Renteontwikkeling.nl informeert u elk kwartaal over onze renteverwachting.

Indien u zich toegang verschaft tot Renteontwikkeling.nl, wordt u geacht van onze disclaimer kennis te hebben genomen en hiermee volledig en zonder enig voorbehoud in te stemmen.

Renteverwachting voor korte rentevaste periodes:
27 juni 2013: De Europese Centrale Bank heeft op 2 mei 2013 haar officiŽle rentetarief (refirente) opnieuw met 0,25% verlaagd, naar 0,50%. Nooit eerder was dit rentetarief zo laag in de Eurozone. Door de rente te verlagen hoopt de ECB dat bedrijven gemakkelijker geld kunnen lenen. Analisten verwachten dat de Europese Centrale Bank voorlopig geen verdere maatregelen neemt. Experts verwachten dat de variabele rente in de komende weken min of meer gelijk zal blijven.

Renteverwachting voor langere rentevaste periodes:
27 juni 2013: De kapitaalmarktrente is sinds mei ruim 0,5% gestegen. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat het economische nieuws uit de eurozone enigszins verbeterde. Daarnaast liep in Amerika in de afgelopen periode de kapitaalmarktrente op. Deze stijging heeft er mede voor gezorgd dat ook de kapitaalmarktrente in de Eurozone is gestegen. Voor de komende periode houden experts rekening met de mogelijkheid dat de rentetarieven voor rentevaste periodes van 1 jaar en langer in de komende periode gelijk blijven, of mogelijk licht zullen stijgen.

Disclaimer
Wijzigingen in de rentestanden zijn doorgaans het gevolg van vele complexe factoren. De bovenstaande renteverwachtingen zijn dan ook uitsluitend bedoeld
ter indicatie. Ze kunnen in geen enkel geval en op geen enkele wijze worden beschouwd als advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
U wordt ten stelligste geadviseerd deskundig financieel- of anderszins advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt en/of beslissingen neemt waarbij de informatie en/of uitleg die beschikbaar is op Renteontwikkeling.nl relevant kan zijn.

Lees onze volledige disclaimer op: www.renteontwikkeling.nl/disclaimer

Renteverwachting