Welke rente?
U zoekt een goede hypotheek waar u niet te veel voor betaalt. Maar welke rente hoort daarbij? De keuze van de juiste rentevaste periode is van groot belang voor de betaalbaarheid van uw hypotheek, nu Ún in de toekomst.

Uw renteprofiel
Renteontwikkeling.nl helpt u bij het maken van uw keuze, door inzicht te geven in uw renteprofiel.
Vul het vragenformulier eens in.
Wij laten u daarna direct zien welk renteprofiel bij u past.

1. Hoe hoog is de hypothecaire lening ten opzichte van uw (gezamenlijke) bruto inkomen?
a. minder dan 3 keer het bruto inkomen
b. 3 tot 4 keer het bruto inkomen
c. meer dan 4 keer het bruto inkomen
2. Op welke wijze verwacht u dat uw (gezamenlijke) netto besteedbare inkomen zich de komende 5 jaar zal ontwikkelen?
a. Mijn netto besteedbare inkomen daalt
b. Mijn netto besteedbare inkomen blijft gelijk
c. Mijn netto besteedbare inkomen stijgt redelijk
d. Mijn netto besteedbare inkomen stijgt fors
3. Stel dat de maandlasten van uw hypotheek stijgen: hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen uit spaargelden of ander vermogen?
a. Niet, ik heb hiervoor weinig liquide middelen beschikbaar
b. Ik heb voldoende vermogen om deze stijging het eerste jaar op te vangen, voor een langere periode kan dit een probleem opleveren
c. Ik heb voldoende vermogen om een stijgende maandlast voor langere tijd op te vangen
4. Kiest u voor een spaarhypotheek of een hybride hypotheek in combinatie met 100% Hypotheek Rente Fonds?
a. Nee
b. Ja